Toolbox Management

Home / Toolbox Management

APe Toolbox Management

APe Toolbox Management (TM) sammankopplar APe QAS, från leverantör till kund via ett webbaserat management-program. All teknisk information kring varje artikel sparas på en kommunikationsplattform. TM möjliggör för APe att styra tillverkningsenheter i real tid samt övervaka hela tillverkningsprocessen. Vi kan vid behov göra justeringar direkt i processen för att undvika tidsödande och kostsamma fel och samtidigt kan vi delge våra kunder nödvändig information om processen. TM är ett strukturerat system där varje steg i produktionsprocessen dokumenteras noga. Genom att samla all information på en plattform minskar kommunikationstvister, ökar spårbarhet av information och minskar ledtider vid beslutsfattande Toolbox Management används även för projekthantering för att ta fram prov och förserie för arbetet mot nollfelssäkring av kommande serietillverkning.