APe levererar framgångsrikt gjutgods och smide till Svensk industri. Bland våra kunder finns ett antal av Sveriges största och mest ansedda företag. Att nå och bibehålla repeterbar kvalité kräver ständigt arbete med att upptäcka och motverka uppkomsten av fel. Det är genom vårt kvalitetssystem QAS som ger företaget möjligheten att leverera till branscher där kraven på leveranssäkerhet och kvalité är högt ställda.Detta innebär att APe tillsammans med våra partners kan förse er med konkurrenskraftig service för utveckling av gjutgods, verktyg, prototyper och liknande produkter.