Logistik

Home / Logistik

Logistikflöde

APe har sedan 2002 samarbetat med leverantörer i både Europa och Kina. Det har gett oss god insikt om olika affärskulturer världen över. Vår specifika kunskap är grunden till vår väletablerade logistikkedja, där kan vi möta efterfrågan på nollfelstillverkning. I vår strävan mot noll fel är alla komponenter i logistikkedjan av lika värde.

APe har utbildad personal på produktionsanläggningarna för att kunna styra processen och möjliggöra informationsflödet mot kund. Kommunikationen sker löpande genom APe Toolbox Management. Färdiga produkter levereras till APes lager och logistikcenter APe MCS som är placerat i Malmö. Allt inkommande gods inspekteras för att säkerställa alla tekniska krav. APe MCS ger oss även möjligheten att erbjuda tillfälliga lagerlösningar åt våra kunder.

Den sista delen i APes logistikkedja är leverans och godkännande från kund. Eftersom ansvaret om slutkontroll ligger hos kund är det viktigt att hantera processer i ett kontinuerligt flöde. Återrapportering är en betydande faktor för att vi på APe ska kunna upprätthålla nollfelstillverkning och ge kunden konkurrensfördelar.