Gjutsimulering är ett verktyg som används i APe QAS för att ytterligare säkra upp processen före produktionsstart. Gjutsimulering låter oss med stor precision simulera placering och storlek av matare, stelning och flöde av smälta. Den stora tillförlitligheten i gjutsimuleringen låter oss fatta beslut om konstruktion och beredning baserat på resultatet. Varje brist eller svaghet som kan upptäckas före framtagning av prover innebär en besparing av tid och resurser. Gjutsimulering kan även användas för att verifiera och införa förändringar av konstruktionen för mogna produkter.