Gjutning, Smidning & Bearbetning

Home / Gjutning, Smidning & Bearbetning

Gjutmetoder

Sandgjutning: Gjutmetoden karakteriseras av att sand används som formmaterial. Sandgjutning är en av de vanligaste gjutmetoderna och kan användas för både korta och långa serier.

Vakuumgjutning: Är en typ av sandgjutning. Fördelarna med denna metod är ökad kvalitet på gjutgodset, ger en jämn och slät yta på godset samt att hårdheten på formen är hög och enhetlig. Produktionsstorleken varierar från 1,5 kg till 10 000 kg och kapaciteten är ca 1500 ton per månad.

Belagd Sandgjutning: Är en typ av sandgjutning. Produktionsstorleken varierar från 0,5 kg till 150 kg.

Harts Sandgjutning: Är en typ av sandgjutning. Eftersom harts sandformen är väldigt hård och fast, och har fin ytfinhet, så ger denna typ av gjutning en hög dimensionsnoggrannhet och finare ytfinhet. Dessutom ger den lite sandrester och mindre invändiga samt utvändiga gjutdefekter.

Precisionsgjutning: Precisionsgjutning är en gjutmetod där en vaxmodell täcks med ett eldfast keramiskt material. När det keramiska materialet har hårdnat, ger dess invändiga geometri gjutgodsets form. Vaxet smälts ur och smält metall hälls in i hålrummet där vaxmodellen tidigare fanns. Den smälta metallen stelnar inuti den keramiska formen och därefter bryts metallgjutgodset ut. Det finns två typer av precisionsgjutning, Vattenglas- & Silica Sol precisionsgjutning.

Vattenglas Precisionsgjutning: Fördelarna med denna metod är att ytfinheten är hög och både yt- samt invändiga gjutdefekter är mindre jämfört med övriga metoder. Metoden är lämplig för tekniska komponenter, bildelar, elektriska elnätstillbehör och tågtillbehör. Produktionsstorleken varierar från 50 g till 250 kg med en produktionskapacitet på 650 ton/månad.

Silica Sol Precisionsgjutning: Fördelarna med denna metod är att ytfinheten är väldigt hög och både yt- samt invändiga gjutdefekter är mindre, till och med jämfört med vattenglas precisionsgjutning. Processen är lämplig för material såsom kolstål, låglegerat stål, rostfritt stål, gjutjärn, gjutkoppar och aluminium. Produktionsstorleken varierar från 1 g till 50 kg.

Lost-Foam Gjutning:  Liknar precisionsgjutning förutom skillnaden att frigolit används till modellen istället för vax. Denna gjutmetod är fördelaktig för väldigt komplexa gjutdetaljer som annars skulle kräva kärnor. Den ger även en hög dimensionsnoggrannhet, ger en utomordentlig ytfinhet, kräver inget släpp och har inga partlinjer så inget gjutskägg uppstår.

Formgjutning: Formgjutning är en gjutmetod som karakteriseras av att forcera smält metall under högt tryck ner i en formkavitet. Fördelarna med formgjutning är utmärkt dimensionsnoggrannhet, fin ytfinhet och minskar eller till och med eliminerar övrig bearbetning.

Smidesmetoder

Sänksmidning: Sänksmidning är en smidesprocess där en hammare lyfts och sedan "tappas" på arbetsstycket för att deformera det i enlighet med formen. Fördelarna är minskad risk för håligheter, bättre utmattningsbeständighet, förbättrad mikrostruktur, kontinuerligt kornflöde, finare kornstorlek och ökad hållfasthet.

Pressmide: Pressmide verkar genom att långsamt applicera ett kontinuerligt tryck eller kraft, som skiljer sig från den nästan momentana stöten från en sänksmideshammare.  Den största fördelen med pressmide är möjligheten att deformera det kompletta arbetsstycket.

Mekanisk Bearbetning

APe har tillgång till en professionell bearbetningslinje, CNC-svarvar, konventionella svarvar, hyvlingsmaskiner, slipmaskiner, fräsmaskiner, fleroperationsmaskiner, samt stora och små övriga bearbetningsutrustningar.


vision banner image