APE QAS (s)

Home / APE QAS

Ett kvalitetssystem mot nollfelstillverkning

I strävan att förebygga fel har APe i över 15 år arbetat med ett eget kvalitetssystem, APe Quality Assurance System (APe QAS). Ett system med ett antal olika tekniska verktyg för ett arbete mot nollfelstillverkning.

Kvalitetssäkringsprocessen av en teknisk produkt är fördelad i olika moment. Innan framtagning av prover sker en noggrann genomgång tillsammans med kund av allt tekniskt underlag, så som ritningar, produktstandarder och produkthistorik. Efter en omsorgsfull granskning utförs en PQAP (Part Quality Assurance Plan) i samarbete med leverantören, där FMEA (Failure Mode Effect Analysis), flödesdiagram och kontrollplan av processen beräknas. När prover tagits fram skickas de tillsammans med tillhörande dokument som kemiska rapporter, värmebehandlingsdiagram samt mätningsprotokoll från 3D mätning för kunds godkännande.

APe arbetar efter ett väl definierat kvalitetssystem, APe QAS, där vi utgår från att testa, simulera och dokumentera hela förloppet i framtagningen av en teknisk produkt. Kvalitetsarbetet styrs med hjälp av en egentuvecklad kommunikationsportal, Toolbox Management TM. Detta ger APes artikelvårds-team möjlighet att övervaka hela tillverkningsprocessen i real tid och kan vid behov göra justeringar direkt i processen för att undvika tidsödande och kostsamma fel. Resultatet blir kortare ledtider, förhöjd kvalitet och konkurranskraftiga priser, vilket kommer vår kund till gagn.