Affärsidé

Home / Affärsidé

APe affärsidé

Ingenjörsfirman Allan Perssons affärside är att förse industrin med processsäkrad tillverkning med hjälp av eget kvalitetssystem APe QAS tekniska produkter.

En trygg partner

Ingenjörsfirman Allan Persson (APe) etablerades redan 1958 och har i decennier försett svensk industri med gjutna och smidda tekniska produkter från eget logistikcenter i Malmö. Genom åren har vi utvecklats till att bli systemleverantör, vilket innebär att vi har möjlighet att vara med hela vägen från prototypframtagning till serieleverans och bidra med en komplett produktlivscykel. Det innebär både trygghet och minskade kostnader för kunden.

Kvalitetssäkring på hög nivå

Våra kunder har högt ställda kvalitetskrav och vårt mål är att alltid möta kraven med nollfelstillverkade produkter. Därför har vi utvecklat ett eget kvalitetssäkringssystem: APe Quality Assurance System (QAS). QAS togs ursprungligen fram för att kunna möta de tuffa krav som ställs på leverantörer inom fordons- och järnvägsindustrin. Nu bidrar det till ökad kvalitetsnivå i många fler branscher.
För att både vi, våra kunder och leverantörer ska kunna överblicka kvalitetssäkringen i realtid har vi dessutom utvecklat ett web-baserat program, APe Toolbox Management TM. Toolbox Management möjliggör den kontroll som krävs för att styra våra produkters livscykel och att undvika tidsödande och kostsamma fel.