Allt går att mäta, men att använda rätt metod för att mäta med exakthet är för många en svår frågeställning. APe har en bred och djup kompetens inom 3D mätning, som kan bistå kunder med specifika mätrapporter. Mätning i 3D innebär en utökad bild med information om djupet. För 3D-mätning använder sig APe av en FARO Gage 3D-mätarm. Med denna utrustning kan en mycket hög noggrannhet uppnås på olika mått och vinklar